Prohlížíte si: Úvod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Kontaktní údaje prodávajícího

Vážení zákazníci, pokud nakupujete v našem internetovém obchodě www.ustikyfm.cz , který provozuje obchodní korporace Rybářské potřeby "U ŠTIKY", s.r.o., Míru 1318, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25839489, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložka 20813, s provozovnou na adrese Míru 1318, 738 01 Frýdek-Místek, tak seznamte se prosím s naším nákupním řádem. Prodávající je plátcem DPH, DIČ: CZ25839489.

Provozní doba: po-pá 9-12 13-17, so 9-12

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. 

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ DLE § 25 Zákona číslo 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ustikyfm.cz, následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, zejména u velkých spotřebičů, spotřební elektroniky a dalšího zboží nad 3000,00 Kč, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.ustikyfm.cz, jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů, předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři na www.ustikyfm.cz nebo v prodejně Rybářské potřeby "U ŠTIKY", s.r.o., Míru 1318, 738 01 Frýdek-Místek. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu www.ustikyfm.cz kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

U objednávek přijatých v jiné měně, nežli v české koruně je stanoven přepočet dle kurzu české národní banky, zákazníkovi je účtován kurz dle ČNB, který je aktuální ke dni převzetí zásilky od dopravce.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li zboží uvedeno "skladem", prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem, nejsou-li již tyto doklady dodány přímo se zbožím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Vyhrazujeme si právo na změnu modelů, typů a příchutí výrobků dodávaných k produktům ZDARMA. Například se jedná se o NAVIJÁKY, které jsou k prutu zdarma (Prut + Naviják ZDARMA ), nebo příchutě u krmení ZDARMA a další.

Platební podmínky a cena

Cena je prezentována včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Zákazníkům e-shopu je poskytována sleva ve výši 7% z ceny zboží při nákupu nad 2000,00 Kč, s výjimkou zboží v akci a u kterého je uvedeno, že tato sleva není poskytována.

Dobírka - při převzetí zboží od přepravní služby DPD s.r.o..

Hotově na pobočce – při osobním odběru v prodejně rybářských potřeb Rybářské potřeby "U ŠTIKY", s.r.o., Míru 1318, 738 01 Frýdek-Místek .

Platba převodním příkazem – na účet obchodní korporace Rybářské potřeby "U ŠTIKY", s.r.o., vedeným u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 27-3593350287/0100.

Přepočty do cizí měny

Přepočet do cizí měny je pouze informativní. Zákazníkovi je účtován kurz dle ČNB, který je aktuální ke dni převzetí zásilky od dopravce.

Dodací podmínky

Zboží lze zaslat na zvolenou adresu, popřípadě jej lze osobně vyzvednout v prodejně Rybářské potřeby "U ŠTIKY", s.r.o., Míru 1318, 738 01 Frýdek-Místek. Při osobním vyzvednutí na prodejně VYČKEJTE AŽ BUDETE TELEFONICKY, E-MAILEM nebo SMS VYZVÁNI.

Dodací lhůta

Zboží expedujeme obvykle následující pracovní den po obdržení objednávky, v některých případech se může dodací doba prodloužit. Pokud Vám zboží nebude doručeno do 5 pracovních dnů a nedostanete od nás žádnou zprávu (sms nebo e-mail), kontaktujte nás prosím na tel. 558631283, zřejmě jsme Vaši objednávku neobdrželi. Pokud se stane, že některé zboží nebude skladem, určitě Vás budeme kontaktovat a to telefonicky, e-mailem nebo sms zprávou. Nevyzvedne-li při osobním odběru objednatel objednané zboží do 7 dnů od vyřízení objednávky, bude tato dodavatelem stornována.

Doprava

Zboží zasíláme přepravní společností DPD po celé České republice. Poštovné je 129,-Kč (včetně platné DPH) po České republice při celkové ceně objednávky do 1200,–Kč. Nad 1200,-Kč je poštovné ZDARMA.

Při váze objednaného zboží nad 5 kg individuelní cena poštovného.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u provozovatele, na adrese Rybářské potřeby "U ŠTIKY", s.r.o., Míru 1318, 738 01Frýdek-Místek, kam ho zašlete s kopií nákupního dokladu, s popisem závady a svým kontaktním telefonním číslem. Je nutné zboží zaslat ve stavu v jakém ho nakoupil, to znamená například u navijáku – včetně náhradní cívky a bez vlasce (pokud nebyl součástí zakoupeného zboží). V opačném případě riskujete ztrátu, nebo poškození vlasce.

Dále můžet zboží reklamovat v prodejně Rybářské potřeby "U ŠTIKY", s.r.o., Míru 1318, 738 01 Frýdek-Místek v provozní době.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neopravitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy ustupuje.

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat nebo předat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Náklady vrácení zboží nese kupující. Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a a případně číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající zboží zkontroluje. Poté vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání ve lhůtě 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Zboží by mělo být vráceno (ne na dobírku) kompletní.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč.alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v učeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Práva a povinnosti z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. Nemá sjednané nebo oprávněné očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i před smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to v povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím zboží o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  •  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  •  bezplatné odstranění vady opravou;
  •  přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  •  vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá reklamace pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 14 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, e-mailovou adresu, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Ochrana osobních dat

Internetový obchod www.ustikyfm.cz , který provozuje obchodní korporace Rybářské potřeby "U ŠTIKY", s.r.o.  podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to, pouze v nutném rozsahu.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchdním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržování povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.ustikyfm.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zpětný odběr elektrozařízení je umožněn na adrese obchodní korporace Rybářské potřeby "U ŠTIKY", s.r.o., Míru 1318, 738 01 Frýdek-Místek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. října 2018

 

Nahoru

Copyright © 2014 Rybářské potřeby "U ŠTIKY", s.r.o., všechna práva vyhrazena. Výroba stránek © 2014 Top Digital Group s.r.o.